AG:s
SPL-ID: 0

Johnny som vanligt 84 cm
Johhny 77 cm
Fadi 66 cm
Gissa 60 cm